Kevzara® (sarilumab) är en IL-6 hämmare som är godkänd för behandling av reumatoid artrit.

Kevzara® i kombination med metotrexat (MTX) är indicerat för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter som inte haft tillräcklig effekt av eller som inte tolererat en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Kevzara® kan ges som monoterapi i fall där MTX inte tolereras eller när behandling med MTX inte är lämpligt.

Webinar 21 april 2021

Varför gör det ont?
Föreläsare: Dr. Åsa Ringqvist, Överläkare inom Smärtrehabilitering vid Skånes Universitetssjukhus.

Webinar 8 Oktober 2020

Interleukin Pathway Inhibition In RA Treatment.
Föreläsare är Professor Eugen Feist, Head of Rheumatology at the Helios Fachklinik Vogelsang-Gommern GmbH

Webinar 3 September 2020

Långvarig remission vid Reumatoid Artrit.
Föreläsare är Jon Einarsson, Reumatolog och Medicine Doktor vid Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus.

SÅ HÄR ANVÄNDER MAN KEVZARA

Klicka här för att se hur patienten injicerar Kevzara®

Pen

Administrering

Hela innehållet (1,14 ml) i den förfyllda injektionspennan ska ges som en subkutan injektion. Injektionsställena (buk, lår och överarm) ska alterneras för varje injektion. Kevzara® ska inte injiceras där huden är öm, skadad, har blåmärken eller ärr.

Kevzara® kan ges av patienten själv eller av patientens vårdgivare. Patienten och/eller vårdgivaren ska före användning få tillbörlig undervisning i hur injektionen med Kevzara® ska förberedas och administreras.

Om Kevzara

Kevzara® är en human monoklonal antikropp som binder till lösliga och membranbundna interleukin-6-receptorer (sIL-6R och mIL6R) och hämmar därmed interleukin-6 (IL-6) mediared signalering.1 IL-6 är involverat i en rad proinflammatoriska processer som bidrar till tecken och symtom på reumatoid artrit .2-5

Kevzara® i kombination med metotrexat (MTX) är indicerat för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit hos vuxna patienter som inte haft tillräcklig effekt av eller som inte tolererat en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs).1 Kevzara kan ges som monoterapi i fall där MTX inte tolereras eller när behandling med MTX inte är lämpligt.1

Clinical trials.gov NCT01146652. Accessed April 22, 2020. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01146652

Huizinga TWJ, et al. Ann Rheum Dis 2014;73:1626–34. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24297381

Genovese MC, et al. Arthritis Rheumatol 2015;67(6):1424–37. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25733246

Fleischmann R, et al. Arthritis Rheumatol 2017;69(2):277–90. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27860410

Emery P. et al. Rheumathology (Oxford) 2019 May 1;58(5):849-858. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30590833

Kivitz A. et al. Rheumatol Ther (2018) 5:231-242. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29209946

Burmester GR, et al. Ann Rheum Dis 2016 Nov 17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27856432

Wells AF. et al. Rheumatol Ther 2019 Sep;6(3):339-352. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31090044

Sammanfattning av produktresumé

KEVZARA® (sarilumab) injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna i doserna 150 mg/1,14 ml, 200 mg/1,14 ml. Rx, F, L04AC14. Indikation: Kevzara i kombination med metotrexat (MTX) är indicerat för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter som inte haft tillräcklig effekt av eller som inte tolererat en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Kevzara kan ges som monoterapi i fall där MTX inte tolereras eller när behandling med MTX inte är lämpligt. Dosering: Rekommenderad dos av Kevzara är 200 mg en gång varannan vecka givet som en subkutan injektion. Kontraindikationer: Aktiva svåra infektioner. Varningar och försiktighet: Patienter ska följas noga avseende utveckling av tecken och symptom på infektion under behandling med Kevzara. Neutropeni samt gastrointestinal perforation kan förekomma. För fullständig information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar och pris, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Kevzara tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: November 2020. Kevzara subventioneras endast för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Referenser:

  1. Kevzara produktresumé april 2020, fass.se.
  2. Choy E. Rheum Dis Clin North Am 2004;30:405-15
  3. Choy E. Rheumatology 2012;51:v3–11.
  4. McInnes IB, Schett G. N Engl JMed 2011;365:2205–19
  5. Srirangan S, Choy EH. Ther Adv Musculoskel Dis 2010;2:247–56

Kontakta oss:

Preben Foxryd

Hans Mattsson

Business Relation Manager

Telefon: 08-634 50 00

Preben Foxryd

Preben Foxryd

Business Relation Manager

Telefon: 08-634 50 00

E-mail:

Kontakt Oss

Skicka ett e-postmeddelande till den valda mottagaren med ett meddelande.

* Fält markerade med * är obligatoriska

Fill out my online form.